Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2017

Register partnerov verejného sektora sa týka aj mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich dodávateľov a iných hráčov v zdravotníctve

Mgr. Jaroslav Nižňanský

Kto v skutočnosti berie výhody/profit z obchodov s verejným sektorom? Na koho účty tečú verejné zdroje? Zrejme v čase publikovania tohto článku už prevažná väčšina čitateľov počula o tzv. protischr...

Špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach

JUDr. František Kutlík

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediátor spor meritórne nerie...

Nevyplatenie mzdy a trestnoprávne následky

JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Z hľadiska medicínskeho práva treba dôsledne rozlišovať termíny „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ a „zdravotnícky pracovník“. Pojem „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ definuje zákon č....

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.