Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2015

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2015

Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja

JUDr. Tomáš Husovský JUDr. Dominka Chovanová

V článku sú rozobrané základné východiská zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, so zameraním na zodpovednosť vznikajúcu pri poskytovaní zdravotnej staro...

Umelé prerušenie tehotenstva a právny status embrya

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Etika potratov je dôležitou súčasťou etiky vzniku a vývoja človeka a je zároveň principiálnou otázkou, ktorou sa začína väčšina bioetických diskurzov. Na nastolenú tému v domácom prostredí, s odbor...

Poplatky za služby v zdravotníctve

JUDr. Zdenko Doktor

Naše poliklinické pracovisko nepatrí k tým, ktoré by požadovalo platby od pacientov za zdravotnú starostlivosť a v tomto ohľade sa nás novela zákona č. 577/2004 Z. z. až tak nedotkla. Problém ale v...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.