Právo a manažment v zdravotníctve

Vydanie 2/2018 Ročník 2018 ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)

2/2018

Obsah vydania

Rubrika

Právo

Rubrika

Ekonomika a manažment

Rubrika

Trendy