SERIÁL: Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku o zmenách týkajúcich sa zdravotného dohľadu na pracoviskách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. decembra 2017.

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (I.)

Číslo:
Vydanie: 2/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zdravotný dohľad na pracoviskách vykonáva pracovná zdravotná služba, je zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Pracovná zdravotná služba posudzuje zdraviu škodlivé faktory v pracovnom prostredí, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, vypracováva posudok o riziku pre zamestnávateľa, ktorý obsahuje zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika. Na činnosti pracovnej zdravotnej služby v pracovnom prostredí nadväzujú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, ktoré je súčasťou zdravotného dohľadu. Jednou z dôležitých činností pracovnej zdravotnej služby je aj poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zamerané najmä na prevenciu chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Zdravotný dohľad vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť