Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2014

K povinnosti lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti informovať o podozrení zo spáchania trestného činu na pacientovi

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Tomáš Pázmány

Článok analyzuje povinnosti zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu oznamovania, resp. neoznamovania trestných činov, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s vý...

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

MUDr. Jozef Klucho

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej c...

Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

JUDr. Zdenko Doktor

Som lekárka špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne každý mesiac vykazujem zdravotnej poisťovni výkony, ktoré som vykonala pre jej poistencov, a to podľa ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.