Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2018

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2018

Objektívna zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Mgr. Peter Koromház

Článok sa v úvode venuje všeobecne inštitútu zodpovednosti a následne zameriava pozornosť na osobitnú občianskoprávnu zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroj...

Reklama liekov určená odborníkom

Mgr. Eva Siminská

Reklama na lieky určená pre odborníkov má svoje špecifiká, ktoré reflektuje aj právna úprava, a to najmä skutočnosť, že v poslednom čase ide mediálne o pomerne diskutovanú tému, hlavne preto, že je...

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti (II.)

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D. Zo seriálu: Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku poskytujúceho stručný pohľad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našom území v dejinnom priereze od začlenenia nášho územia do Uhorského kráľov...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.