Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2013

Nesprávne poskytovaná zdravotná starostlivosť v ambulancii gynekológa (kazuistika)

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 44-ročnej pacientke ...

Počet pacientov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

JUDr. Zdenko Doktor

Aký počet kapitovaných pacientok u gynekológa je stanovený, aby bol naplnený pracovný úväzok?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. JUDr. Jozef Kubala

Cieľom predkladaného článku je objasnenie problematiky medicínskej etiky a jej významu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa bližšie venujú analýze otázok právnej povahy Etick...

Obsah vydania

Editoriál

Pacienti si názvy všetkých liekov nepamätajú a odborníci upozorňujú na neželané interakcie

Lekári nemajú prehľad o všetkých liekoch, ktoré ich pacienti užívajú, najmä kvôli tomu, že si pacienti tieto názvy nepamätajú. Ak pacient užíva päť a viac liekov, už si nedokáže zapamätať ich názvy, dávkovanie a ani načo ich užíva, uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Ladislav Pásztor a spresnil, že pacienti nezvyknú udávať napríklad lieky, ktoré užívajú len občas. Najčastejšie ide o lieky, ktoré sú určené proti bolesti, nespavosti, na trávenie či na pohybový aparát.

Najmä starší pacienti majú k dispozícii zásobu liekov, ktoré sú vizuálne podobné, a tak sa niekedy stane, že liek na trávenie užívajú ako liek na pohybový aparát. Pacienti tiež neudávajú rôzne typy doplnkovej výživy, ktoré často konzumujú aj vo veľkom množstve.

Z prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera, každý tretí pacient svojho lekára neinformuje o liekoch, ktoré užíva. Lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať a v prípade, že tento jav nie je želaný, môže spôsobiť pacientovi vážny zdravotný problém. Poisťovňa len v uplynulom roku zaznamenala u svojich klientov takmer milión liekových interakcií, z čoho až 17 tisíc prípadov bolo kontraindikovaných. Najčastejšie takéto kontraindikácie zaznamenali u liekov na srdcovo-cievny systém, kostrovo-svalový systém a nervový systém. Dôvera napríklad zistila prípad, kedy pacient za pol roka dostal 72 rôznych liekov, ďalšiemu pacientovi zase v jednom mesiaci 11 lekárov predpísalo 22 rôznych druhov liekov a tým pádom, so zvyšujúcim sa počtom užívaných liekov rastie aj pravdepodobnosť interakcií.

Z tohto hľadiska sú podľa najohrozenejšími skupinami chronickí pacienti, pacienti s viacerými diagnózami a poruchami orgánov ako pečene a obličiek.

Napomôcť k dostatočnejšiemu informovaniu o užívaných liekoch by pomohlo skoré zavedenie elektronického zdravotníctva aspoň v oblasti predpisovania liekov. Rovnako aj samotní pacienti, by mali k tomu pristupovať zodpovednejšie. Určitú väčšiu informovanosť všeobecných lekárov zabezpečuje nutnosť odosielať pacienta na odborné vyšetrenie formou výmenných lístkov.

(-rdk-)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.