Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2017

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti býva zásahom do telesnej integrity každého človeka. Preto je vo väčšine vyspelých krajín sveta k takémuto zásahu v zásade nevyhnutný súhlas pacienta. V tomto ...

Ako ponúknuť jednu prácu piatim zamestnancom

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

Hlavným cieľom tohto článku je navrhnúť návod, ako postupovať pri plnení ponukovej povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnávateľ schopný ponúknuť menej voľných pracovných miest, ako je p...

Právne úskalia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku (II.)

Mgr. Martin Bulla, PhD. Zo seriálu: Právne úskalia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku

V minulom čísle sme priniesli prvú časť článku, v ktorom sme rozoberali témy ako zamestnávanie cudzincov, voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie, štátni príslušníci tretích krajín požívajúc...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.