RUBRIKA: Trendy

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Látkové rúška môžu pomôcť v boji proti ochoreniu COVID-19

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dôkazy ukazujú, že látkové rúška, najmä tie tvorené niekoľkými vrstvami bavlnenej tkaniny, dokážu blokovať kvapôčky a aerosólovú kontamináciu prostredia, čo môže znížiť prenos ochorenia COVID-19.

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Dátum:
Autor: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Efektívne nástroje zvládania záťaže

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena, s ktorou pravdepodobne nikto nerátal a výskyt vírusu COVID-19 má svoje epicentrum v Európe a ešte hrozivejšie údaje prichádzajú z USA. Marec 2020 sa stal prelomovým aj konkrétne pre našu krajinu, náhla zmena vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života zasiahla do každodenného života škôl a rodín, ochromila ich fungovanie. Skvalitňovanie práce, na ktorej sme doteraz pracovali, dostáva úplne iný rozmer a situácia je o to kritickejšia, keďže ťažko je odhadnúť, aké bude mať trvanie, s čím prirodzene korešponduje nárast frustrácie a depresie zo situácií, ktoré musíme dennodenne zvládať.

„Zdravie a istoty si začíname vážiť až v momente, keď ich strácame“

J. Švejcar

Čo znižuje riziko prenosu ochorenia COVID-19 u zdravotníkov

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zdravotnícky personál nesie na celom svete významné bremeno v súvislosti s komplikovaným priebehom súčasnej koronavírusovej pandémie. Nový výskum realizovaný vedcami na americkej Oregon Health & Science University ukazuje, že miera ich bremena môže byť znížená nielen použitím osobných ochranných prostriedkov, ale aj absolvovaním zodpovedajúcich školení ohľadom možností prenosu infekcie.

Meranie teploty zamestnancov počas šírenia COVID-19

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z týchto opatrení je aj ochrana zamestnancov pred šírením nákazy na pracovisku, a s tým spojená ochrana verejného zdravia.

Vplyv fyzického dištancu na zníženie šírenia ochorenia COVID-19

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nová modelová štúdia uskutočnená v simulovanom singapurskom prostredí odhaduje, že kombinovaný prístup zásahov dodržiavania fyzického dištancu ľudí, ktorý zahŕňa karanténu (pre infikovaných jednotlivcov a ich rodiny), zatvorenie škôl a dodržiavanie dištancu na pracoviskách, je najúčinnejší pri znižovaní počtu prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 v porovnaní s inými intervenčnými scenármi zahrnutými v štúdii.

Skládkovanie a spaľovanie odpadu zvyšuje prítomnosť vzduchom prenášaných baktérií

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Skládkovanie alebo spaľovanie odpadu zvyšuje prítomnosť vzduchom prenášaných baktérií, ktoré môžu obsahovať aj gény rezistentné na antibiotiká. Zistili vo svojej štúdii čínski vedci. Svoju štúdiu uverejnili v renomovanom periodiku Environmental Science & Technology.

Nové smernice na zníženie hladiny cholesterolu by zvýšili náklady na liečbu

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Finančné zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti by sa výrazne zvýšilo, ak by sa realizovali nové usmernenia európskych expertov na liečbu znižovania hladiny cholesterolu. Simulačnú štúdiu na túto tému realizovali vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku a bola zverejnená v periodiku European Heart Journal. Ich zistenia poukazujú na naliehavú potrebu analýzy nákladovej efektívnosti ohľadom navrhovanej liečby.

Sociálne médiá a šírenie dezinformácií o očkovaní

Dátum:
Autor: (JG)

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Ľudia vystavení na sociálnych médiách obsahu, ktorý sa zaoberá problematikou očkovania, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami dezinformácií ako ľudia, ktorí sú informovaní prostredníctvom sledovania tradičných médií.

Materiál, ktorý sám ničí mikróby

Dátum:
Autor: www. health.gov.sk

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Predstavte si, že existuje materiál, ktorý sám zničí mikroorganizmy, a to bez toho, aby bolo potrebné použiť antibiotiká alebo silné chemické prostriedky ako napríklad chlór. Stačí zapnúť len svetlo a je to! Vedci z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied takýto materiál v súčasnosti vyvíjajú. Prvé testy ukazujú dokonca účinnosť aj proti baktériám odolným voči antibiotikám.