SERIÁL: Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu (II.)

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V prvej časti príspevku sme sa zaoberali zásadami poskytovania multikultúrnej zdravotnej starostlivosti, ktoré možno chápať ako návody pre myslenie, rozhodovanie a činnosť pomáhajúcich profesií, ktoré poskytujú starostlivosť príslušníkom inej kultúry, definovali sme základné etické princípy v rámci poskytovania tejto starostlivosti. Okrem toho sme špecifikovali multikultúrnu komunikáciu a v rámci nej verbálnu a neverbálnu multikultúrnu komunikáciu.

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačných ťažkostí, vyplývajúcich zo sociálno-kultúrneho han­dicapu.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť