Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu

Článok sa zaoberá multikultúrnym prístupom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytuje prehľad zásad a etických princípov multikultúrneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, nevynímajúc komunikáciu ako jednu z najväčších adaptačn...

Etické zásady a princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci multikultúrneho prístupu (II.)

V prvej časti príspevku sme sa zaoberali zásadami poskytovania multikultúrnej zdravotnej starostlivosti, ktoré možno chápať ako návody pre myslenie, rozhodovanie a činnosť pomáhajúcich profesií, ktoré poskytujú starostlivosť príslušníkom inej kult...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály