Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

MF vydalo písomné vyzvanie na rozvoj eHealthu

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo financií SR vydalo písomné vyzvanie na národný projekt "Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť". Táto druhá etapa zavádzania služieb a procesov eHealthu umožní skoro 80-percentné naplnenie jeho strategických cieľov schválených vládou v júli 2008. Celková maximálna in

Aktuality

ZDZS Bratislava porušila sanitkovým tendrom zákon

Kategória: Spravodajstvo

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava porušila tendrom na nákup 140 sanitiek zákon, skonštatoval po ukončení kontroly Úrad pre verejné obstarávanie SR. Úrad začne v zákonnej lehote správne konanie o uložení pokuty.

Aktuality

Spoločnosť Forlife bude hromadne prepúšťať

Kategória: Spravodajstvo

Firma tak reaguje na ukončenie prevádzkovania nemocnice v Šali.

Aktuality

Pri úhrade nedoplatkov pozor na čísla účtov

Kategória: Spravodajstvo

Na vyrovnanie nedoplatkov a preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia majú platitelia poistného a zdravotné poisťovne ešte približne týždeň. Konečný termín je totiž 30. jún. Platitelia poistného by si pritom v prípade úhrady nedoplatkov mali dávať pozor, na aký účet peniaze posielajú a z

Aktuality

Niektoré nemocnice nedokážu splácať výpomoc od štátu

Kategória: Spravodajstvo

Pri splácaní návratnej finančnej výpomoci, ktorú získalo koncom minulého roka od štátu 25 nemocníc, sa objavili prvé problémy. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica totiž neuhradili celú prvú splátku úrokov. V súčasnosti sa s n

Aktuality

Rozsah bezplatného zdravotníctva sa asi zúži

Kategória: Spravodajstvo

Novovznikajúca vláda chce totiž presne stanoviť, čo dostanú pacienti v rámci zdravotnej starostlivosti zadarmo, ale aj to, za čo si naopak budú musieť priplatiť.

Aktuality

Finišujú rokovania poisťovní o nových zmluvách

Kategória: Spravodajstvo

Dve najväčšie zdravotné poisťovne na trhu finišujú v týchto dňoch s rokovaniami o nových zmluvách. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa má totiž uzavreté zmluvy so všetkými poskytovateľmi do konca júna. Dôveru zase do tohto termínu čakajú individuálne rokovania s asi desatinou zmluvných nemocníc.

Aktuality

Od júla bude na trhu opäť viac liekov

Kategória: Spravodajstvo

Od júla bude na Slovensku opäť viac liekov ako v súčasnosti. Ich počet dosiahne 5 386. Začne totiž platiť nová kategorizácia. Bez doplatku pacienta alebo so sociálne únosným doplatkom bude pritom o niečo vyššie percento liekov. Kým po novom to bude 55 %, teraz je to 52 %.

Aktuality

eHealth dokáže ušetriť 5 až 7 % zdrojov v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo

Informatizácia zdravotníctva dokáže ročne ušetriť 5 až 7 % z celkových zdrojov v zdravotníctve a asi 40 tis. človekorokov

Aktuality

Pohotovosti čaká od štvrtka zmena financovania

Kategória: Spravodajstvo

Novela nariadenia o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť zruší horný limit úhrad pre lekárske služby prvej pomoci.

Aktuality

MZ upravuje podmienky liečby v cudzine

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo zdravotníctva SR upravuje podmienky liečby v cudzine. Ide pritom o oblasť, na ktorú nás pred časom upozornila Európska komisia. Slovensku zaslala formálnu žiadosť, aby splnilo svoje záväzky, pokiaľ ide o pravidlá poskytovania náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom

Aktuality

Štátne ZP zistili kontrolami nedoplatky za 58 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Štátne zdravotné poisťovne skontrolovali v minulom roku viac ako 56 tis. platiteľov poistného. Spoločne pritom vyčíslili nedoplatky na poistnom a preddavkoch v sume 58,6 mil. eur. Vykonali však aj vyše 4 tis. priamych kontrol poskytovateľov. Ich celkový finančný efekt bol 12,1 mil. eur.

Aktuality

Odborári žiadajú ďalší rast miezd v nemocniciach

Kategória: Spravodajstvo

Nový návrh kolektívnej zmluvy predpokladá od začiatku budúceho roka rast základnej zložky mzdy zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov o 5 %

Aktuality

Všetky nemocnice pod kontrolou Agelu k máju ziskové

Kategória: Spravodajstvo

Spoločnosti Agel SK, a.s. sa darí znižovať zadlženosť nemocníc, ktoré v minulých rokoch prevzala

Aktuality

Radičová nechce lietajúce biele plášte

Kategória: Spravodajstvo

K prioritám nového ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika patrí príprava programového vyhlásenia a októbrovej kategorizácie liekov.

Aktuality

MZ vyhlási ďalší tender na eHealth za 41 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na národný projekt "Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť" za 41,176 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty

Aktuality

FN v Trnave sa pravdepodobne rekonštruovať nebude

Kategória: Spravodajstvo

Fakultná nemocnica Trnava sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti komplexnej rekonštrukcie a modernizácie chirurgického a gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu nedočká. Zariadenie totiž nedostalo nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Zdravotníctvo.

Aktuality

Štátna Všeobecná zdravotná vlani so stratou 17 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Výsledok hospodárenia najväčšej poisťovne na trhu mal viacero príčin, jednou z nich bol medziročný pokles výnosov z predpisu poistného za ekonomicky aktívnych poistencov vo výške 29 mil. eur

Aktuality

MZ plánuje zmeny žiadostí o mimoriadny dovoz liekov

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo zdravotníctva plánuje od začiatku budúceho roka rozšíriť požiadavky na schválenie žiadostí o povolenie použitia neregistrovaných liekov alebo registrovaných liekov na indikácie, ktoré neboli schválené pri registrácii lieku. Dôvodom je neustále sa zvyšujúci počet takýchto žiadostí a "sna

Aktuality

Dôvera chce postúpiť pohľadávky z poistenia

Kategória: Spravodajstvo

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku Dôvera chce postúpiť pohľadávky, ktoré vznikli z verejného zdravotného poistenia. Poisťovňa už vyhlásila medzinárodné výberové konanie o najvhodnejšie ponuky na odplatné postúpenie pohľadávok.

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie