Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2016

Dokazovanie kauzálneho nexu v konaniach vedených pre pochybenie lekára

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Štúdia sleduje osobitosti dokazovania príčinnej súvislosti – kauzálneho nexu, ako jedného zo štyroch elementárnych predpokladov zodpovednosti za ujmu na zdraví pacienta, t. j. proklamovanej zodpove...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad ...

Z legislatívy

HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.

Uverejňujeme prehľad novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období v Zbierke zákonov SR, ako aj opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, uverejnených vo Vestníku ministerstva. N...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.