Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2017

Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti

JUDr. Tomáš Buzinger

Článok analyzuje zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďale...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (I.)

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Mgr. Lucia Volčková Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

V článku analyzujeme aktuálnu rozhodovaciu činnosť slovenských súdov s medicínsko-právnou problematikou rozhodujúcich najmä v druhom stupni konania. Naším cieľom je poukázať na zaujímavé závery pou...

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý môže byť náročný z hľadiska odbornosti, času, finančných nákladov, ale často aj z hľadiska vzájomnej kooperácie medz...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.