Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (III.)

Rozhodovanie všeobecných súdov SR v medicínsko-právnych sporoch je čoraz častejšie. Považujeme za vhodné opäť poukázať na niekoľko zaujímavých rozhodnutí, ktoré priniesli zaujímavé závery aj pre právnu prax. Nadväzujeme tak na príspevky uverejnené...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (IV.)

Keďže je už rok 2018 temer v polovici, je možné opäť nahliadnuť do rozhodovacej činnosti slovenských všeobecných súdov a poukázať na právne závery a problémy, s ktorými sa musela rozhodovacia činnosť už popasovať. Predmetom článku bude analýza nie...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (I.)

V článku analyzujeme aktuálnu rozhodovaciu činnosť slovenských súdov s medicínsko-právnou problematikou rozhodujúcich najmä v druhom stupni konania. Naším cieľom je poukázať na zaujímavé závery použiteľné v praxi právnikov zaoberajúcich sa medicín...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (II.)

V druhej časti článku pokračujeme v sumári rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky v medicínsko-právnych sporoch. Naším primárnym cieľom je poukázať na zaujímavú právnu argumentáciu sporových strán a najmä súdu v aktuálnych ro...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály