Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2019

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2019

Zmeny v kreditnom systéme, ktoré priniesla nová vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Nová vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z. z.“) priniesla s účinnosťou od 15. marca 2019 vi...

Reklama liekov, informačná asymetria a právo pacienta na informácie

JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Na Slovensku je zreteľná paradigmatická zmena vzťahu pacient – lekár. Je spôsobená komercializáciou a privatizáciou zdravotnej starostlivosti, pretrvávajúcou legendou o “bezplatnej“ zdravotnej star...

Posudzovanie invalidity a zdravotného stavu zamestnanca

Mgr. Lucia Mitríková

V nasledovnom texte si stručne zhrnieme invaliditu fyzickej osoby, proces jej udeľovania a posudzovania. Taktiež sa zameriame na predloženie, resp. nepredloženie rozhodnutia o invalidite zamestnanc...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.