Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M.

Počet článkov autora: 2


Aktualizácia prerozdeľovacieho mechanizmu vo verejnom zdravotnom poistení

Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie slúži na kompenzáciu rizika zdravotných poisťovní. Vybrané poistné sa prerozdeľuje medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti ich poistnéhokmeňa. Predpokladané náklady ...

Osobná asistencia osobe so zdravotným postihnutím v kontexte občianskeho a pracovného práva

Osobná asistencia je jedným z kľúčových nástrojov realizácie práva osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, garantovaného Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“). Nemož...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály