SERIÁL: Surogačné materstvo

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Surogačné materstvo (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Mgr. Katarína Račková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Surogačné (náhradné) materstvo predstavuje špecifickú oblasť výkonu asistovanej reprodukcie. V prvej časti príspevku som sa venovala histórii surogačného materstva, pojmom a podstate tohto termínu. Následne som charakterizovala právny základ a legislatívne predpoklady výkonu surogačného materstva. V tomto článku sa venujem právnej úprave surogačného materstva v Slovenskej a Českej republike a v USA.

celý článok

Surogačné materstvo (I.)

Číslo:
Vydanie: 5/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Znižujúca sa reprodukčná schopnosť dnešnej populácie je charakteristickou črtou modernej spoločnosti. Významným spôsobom tomuto trendu napomáha najmä nezdravý spôsob života mladej generácie, stres či obezita podmienená nedostatkom fyzickej aktivity. Pomocnú ruku pri problémoch s plodnosťou poskytuje reprodukčná medicína, ktorá je v súčasnosti schopná vysporiadať sa pomocou rôznych metód asistovanej reprodukcie s rozličnými aspektmi neplodnosti, tak na strane muža, ako aj na strane ženy. Ani najmodernejšie techniky reprodukčnej medicíny však nie sú schopné čeliť niektorým prípadom ženskej neplodnosti. Jedna z najzložitejších situácií vzniká vtedy, keď žena z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná dieťa vo svojom tele vynosiť.

celý článok

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť