Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2017

Aplikačné problémy právnej úpravy povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

Jednou z prvých asociácii, ktorá sa vybaví snáď každému v súvislosti so vzťahom zdravotnícky pracovník a pacient je dôvera. Dôvera ako nevyhnutný predpoklad vzťahu zdravotníckeho pracovníka a pacie...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (II.)

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

V druhej časti článku pokračujeme v sumári rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky v medicínsko-právnych sporoch. Naším primárnym cieľom je poukázať na zaujímavú právnu argumen...

Rizikové práce a choroby z povolania (II.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Rizikové práce a choroby z povolania

V tomto čísle prinášame druhú časť článku o chorobách z povolania v Slovenskej republike. Na grafickom zobrazení podrobnejšie ukážeme konkrétne štatistické údaje o počte zamestnancov, u ktorých bol...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.