Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2013

Smrť lekára a zdravotná dokumentácia

Mgr. Tomáš Mičo

Zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďa...

Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Jozef Kubala Zo seriálu: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

V poslednom vydaní časopisu sme sa venovali teoretickým východiskám občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj jej charakterizácii a definícii prostredníct...

Predaj výživových doplnkov

Mgr. Jaroslav Nižňanský Zo seriálu: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Som konateľkou spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzkujem internú ambulanciu, v rámci toho mám živnostenský list v rozsahu základnej živnosti. Môžem predávať výživové doplnky dodávané panamskou...

Obsah vydania

Editoriál

Aké zmeny priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti?

Ministerstvo zdravotníctva bude môcť od apríla kontrolovať nemocnice. Takúto kompetenciu nemalo, a to napriek tomu, že je zriaďovateľom univerzitných aj fakultných nemocníc. Umožní mu to novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Vykonávať dozor mohli doteraz len samosprávne kraje vďaka svojej právomoci vydávať všeobecným nemocniciam povolenia. O túto kompetenciu mali vyššie územné celky podľa pôvodného návrhu ministerstva prísť a rezort ju chcel preniesť na seba, aby tak mohol kontrolovať zdravotnícke zariadenia, vrátane fakultných a univerzitných nemocníc, ktorých je zriaďovateľom. Ministerstvo nakoniec pristúpilo na kompromis a zákon tak ponecháva samosprávnym krajom kompetenciu vydávať povolenia pre nemocnice, zároveň však priznáva právo kontrolovať zdravotnícke zariadenia aj ministerstvu.

Nemocníc sa týkajú aj ďalšie zmeny, a po novom bude môcť vedenie nemocnice zmeniť pracovný režim svojim zamestnancom. Okrem jednozmennej prevádzky, ktorá funguje v súčasnosti, môže rozhodnúť aj o zavedení dvoj či trojzmennej služby. Cieľom je zabezpečiť nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Zmenu pracovného režimu pritom nemusí riaditeľ nemocnice so zástupcami odborov dohodnúť, stačí, keď to s nimi prerokuje. Novela zákona opätovne zavádza výmenné lístky. Pacient tak bude môcť navštíviť lekára špecialistu len na odporúčanie svojho všeobecného lekára. Povinnosť výmenných lístkov sa nebude vzťahovať na návštevu psychiatra, kožného a zubného lekára, gynekológa a očného lekára, ak si pacient príde dať predpísať okuliare. Odporúčanie všeobecného lekára smerom k špecialistovi sa nebude vyžadovať ani do 24 hodín od vzniku úrazu či náhleho zhoršenia zdravotného stavu.

Nová legislatíva upravuje aj preventívne urologické a gastroenterologické prehliadky, ako aj preventívne prehliadky pre deti a dorast, tak aby sa včas zachytil potenciálny vznik kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sa vyskytujú v čoraz nižšom veku. Poslanci nakoniec neodobrili lekármi kritizovanú úpravu zmluvných vzťahov medzi všeobecnými lekármi a zdravotnými poisťovňami. V platnosti tak i naďalej zostáva povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ak má vo svojej evidencii aspoň jedného jej klienta. Rovnaká povinnosť ostáva i samotným lekárom, a to ak aspoň jeden z ich pacientov patrí pod konkrétnu zdravotnú poisťovňu, musia s ňou mať zmluvný vzťah.

(-rdk-)

 

 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.