Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2014

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2014

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

MUDr. Jozef Klucho

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež...

Moderní systém řízení malých a středních podniků ve sféře zdravotnictví

doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

V současné době systém zdravotnictví po celém světě prochází nespočetnými změnami a reformami, které podporovaly a podporují vznik a vývoj tržních vztahů. Existují čtyři základní modely zdravotnick...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania z...

Obsah vydania

Editoriál

Svetová zdravotnícka organizácia spustila databázu MiNDbank

Pri príležitosti Dňa ľudských práv, ktorý sa každoročne pripomína 10. decembra, spustila Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation – WHO) koncom roku 2013 novú online databázu poskytujúcu používateľom množstvo dôležitých informácií predovšetkým v oblasti duševného zdravia a s tým súvisiacou ochranou ľudských práv. Databáza MiNDbank umožňuje zdieľať rôzne kľúčové medzinárodné aj národné strategické, odborné dokumenty a informácie z viac ako 150 členských krajín. Spustenie databázy je súčasťou iniciatívy WHO QualityRights zameranej na ukončenie porušovania ľudských práv u ľudí s duševnými chorobami.

Deň ľudských práv bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži nielen na oslavu ľudských práv, ale rovnako aj na poukazovanie prípadov ich porušovania. Ľudia s duševnými chorobami stále čelia diskriminácii, násiliu a zneužívaniu v mnohých krajinách a práve nová databáza MiNDbank by mala byť nástrojom na zabránenie porušovania ich ľudských práv a zlepšenie zdravotnej starostlivosti, ktorá v psychiatrických zariadeniach nie je často iba nekvalitná, ale môže dokonca brániť uzdraveniu pacienta. Stále sa možno stretnúť s tým, že sú v niektorých krajinách duševne chorí ľudia držaní pod zámkom v malých celách pripomínajúcich väznice alebo je im znemožnený pohyb pripútaním na lôžko.

Databáza MiNDbank tak môže rozhodujúcou mierou prispieť k riešeniu uvedených problémov, podporiť reformné úsilie v tejto oblasti, a tak v konečnom dôsledku zlepšiť život ľudí s duševnými chorobami. Databáza, ktorá vznikla s podporou širokého spektra partnerov organizácie, umožňuje návštevníkom dostať sa k informáciám o tejto oblasti zdravia v jednotlivých členských štátoch WHO a ďalších partnerov organizácie. Užívatelia majú k dispozícii zákony a stratégie jednotlivých krajín a ak chce napríklad vláda vytvoriť novú politiku v oblasti duševného zdravia v súlade s medzinárodnými normami, môže vďaka tejto databáze rýchlo získať prehľad o politike ostatných krajín, ťažiť z ich skúseností a overených postupov. Vďaka iniciatíve WHO QualityRights zahájenej v roku 2012 tak vznikla pravidelne aktualizovaná databáza umožňujúca zdieľanie kľúčových informácií v tejto oblasti.

(JG)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.