Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Články

O portáli

Právo a manažment v zdravotníctve

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

ONLINE časopis PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE je súčasťou predplatného tlačenej verzie časopisu „Právo a manažment v zdravotníctve“, ktorý monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení a  mapuje aktuálnu legislatívu. Časopis je určený lekárom a sestrám ambulantných zariadení, zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom, predstaviteľom akademickej obce a iným odborníkom z tejto oblasti.

Výhody, ktoré získate predplatením si portálu www.pravovzdravotnictve.sk:

  • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie,
  • neobmedzený prístup k archívu článkov od roku 2010,
  • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
  • rýchly prístup k právnym predpisom týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
  • judikatúru k príslušným zákonom,
  • fórum zamerané na aktuálne témy,
  • možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí práva a ekonomiky prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
  • pracovné ponuky, informácie o kongresoch, konferenciách a seminároch v rámci Európy, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Prístup do hlavných sekcií portálu majú len predplatitelia aktuálneho ročníka tlačenej verzie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve.

Cena 12-mesačného predplatného časopisu:

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE
tlačená verzia + online (Cena 85 € s DPH) Objednať

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrovaný záujemca získa prístup na portál www.pravovzdravotnictve.sk, a tým možnosť jeho bezplatného otestovania po dobu 10 dní.

UPOZORNENIE:
Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo") uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor. Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.