Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2016

K podaným hromadným výpovediam zdravotných sestier

JUDr. Tomáš Buzinger

Zdravotné sestry podali v desiatich nemocniciach hromadné výpovede, pretože sú nespokojné s prijatou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra...

Motorové vozidlo ako predmet zodpovednosti zamestnanca pri výkone práce

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Pretrvávajúce nejasnosti ohľadne predmetov, ktoré môžu byť zverené zamestnancovi na základe dohody o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ako „ZP“...

Výber z legislatívy

HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ako aj usmernení uverejnených vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.