Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 02/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
02/2021

HISTÓRIA POVINNÉHO OČKOVANIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Článok je exkurzom do histórie povinného očkovania na území Slovenska. Predstavuje prvé právne predpisy, ktoré na území Slovenska zaviedli povinné pravidelné očkovanie detí proti infekčným ochoreni...

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH (I.)

JUDr. Tomáš Buzinger

Parlament schválil dňa 24. novembra 2020 rozsiahlu novelu (zákon č. 392/2020 Z. z.), ktorou sa s účinnosťou už od 1. januára 2021, ako aj s neskoršou účinnosťou časti novely od 1. mája 2021 mení a ...

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVANÁ OSOBE BEZ PREJAVENIA INFORMOVANÉHO SÚHLASU, PRÍPADNE PROTI JEJ VÔLI

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Zdravotné výkony predstavujú vždy zásah do telesnej integrity človeka, môžu sa dotýkať jeho ľudskej dôstojnosti, nie výnimočne môžu predstavovať aj určité riziká. Z histórie poznáme aj viaceré príp...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.