Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2016

Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 1. časť: Práva a povinnosti dohliadaného subjektu

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Zo seriálu: Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

O konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) sa toho už popísalo dosť, ale pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) je užitočné a ...

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

MUDr. Jozef Klucho Zo seriálu: Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodo...

Opatrovateľské služby a DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Obhajoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Spoločnosť založená na Slovensku poskytuje službu na území iných členských štátov Európskej únie. Ide o opatrovateľskú starostlivosť (opatrovanie ľudí v ich domácnostiach, nie v zdravotníckych zari...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.