Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2022

Zmena vnímania duševnej poruchy ako dôvodu na rozvod v domácom práve

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Pojem duševnej poruchy definuje špecializovaná medzivládna organizácia Organizácie spojených národov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ako širokú škálu problémov s rôznymi symptómami, najčaste...

Náhrada škody na zdraví športovcov v kontexte rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky

Mgr. Lucia Volčková

Pri športovej činnosti, a najmä v kontaktnom športe často dochádza k rozličným úrazom. Máme na mysli nielen kategóriu profesionálnych športovcov, ale aj tzv. športovcov amatérov. V odbornej verejno...

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Slovenský právny poriadok pozná celkovo päť foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj keď dominantnú časť poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje najmä ústavná, ambulantná a leká...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.