Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve Právo a manažment v zdravotníctve 4/2022

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
Právo a manažment v zdravotníctve 4/2022

Školské zariadenia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Mgr. Viera Hradiská

Dňa 10. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o...

Sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Sprostredkovanie je právny inštitút, ktorý má svoje uplatnenie v mnohých právnych odvetviach slovenského právneho poriadku. Svoje miesto má aj v oblasti právnej úpravy nakladania s humánnymi liekmi...

Postup Úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je odvolacím orgánom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďa...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.