Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Počet článkov autora: 43


(Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

V článku sa zaoberáme porovnaním inštitútu náhrady za škodu na zdraví a náhrady za nemajetkovú ujmu a ich (zdanlivej) konkurencii. Následne poukazujeme a bližšie rozoberáme rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti fyzickej osoby, ktorá bola poško...

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdrav...

Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy

Jednou z prvých asociácií, ktorá je spojená s medicínou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je nepochybne fenomén dôverného vzťahu medzi pacientom a lekárom. Táto dôvernosť sa vytvára citlivými informáciami, ktoré lekár o pacientovi získav...

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť...

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „Mesiáša ústavnosti“

Obsahom článku je analýza inštitútu lekárskej služby prvej pomoci z pohľadu ústavnej konformity a zamyslenie sa nad otázkou včasnosti rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov.

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a d...

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich zo zákona prostredníctvom podzákonných právnyc...

Kde sa skrýva rovnováha pri uvádzaní rizík zákroku v informovaných súhlasoch?

Informovaný súhlas je v súčasnosti základným prvkom vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom/poskytovateľom na jednej strane a pacientom na druhej strane. Tento inštitút výrazným spôsobom zapája pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho medicí...

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (2.)

Povinná mlčanlivosť nie je absolútna a existujú početné výnimky, ktoré vyplývajú z rôznych právnych predpisov, na základe ktorých je poskytovateľ dokonca povinný poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu alebo sprístupniť zdravotnú ...

Klinický audit – interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstva zdravotníctva SR, kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály