Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Počet článkov autora: 51


(Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

V článku sa zaoberáme porovnaním inštitútu náhrady za škodu na zdraví a náhrady za nemajetkovú ujmu a ich (zdanlivej) konkurencii. Následne poukazujeme a bližšie rozoberáme rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti fyzickej osoby, ktorá bola poško...

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdrav...

Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy

Jednou z prvých asociácií, ktorá je spojená s medicínou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je nepochybne fenomén dôverného vzťahu medzi pacientom a lekárom. Táto dôvernosť sa vytvára citlivými informáciami, ktoré lekár o pacientovi získav...

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť...

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „Mesiáša ústavnosti“

Obsahom článku je analýza inštitútu lekárskej služby prvej pomoci z pohľadu ústavnej konformity a zamyslenie sa nad otázkou včasnosti rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov.

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a d...

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich zo zákona prostredníctvom podzákonných právnyc...

Posunutie termínu účinnosti zmien v právnych vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Od januára 2023 mala nadobudnúť účinnosť výrazná zmena týkajúca sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmena týkajúca sa vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto legislatívne zmeny boli prijaté ...

Zodpovednosť za vykonanie operácie nesprávnej časti tela či podanie lieku/vakcíny

Tento rok v médiách zarezonovala informácia o tom, že pacientovi bola v nemenovanej nemocnici vykonaná operácia nesprávne, pretože pacientovi operovali jeho zdravé oko namiesto toho chorého. V dôsledku toho prišiel pacient o svoj zrak úplne. U pac...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály