Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2012

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2012

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Zo seriálu: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

Jednou zo základných čŕt medicínskeho práva je, že ide o interdisciplínárnu oblasť, ktorá sa zaoberá problematikou aj iných vedných odborov, napr. bioetika, psychológia, medicína, a pod.

Úhrada zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia a vymáhanie nedoplatkov zdravotných poisťovní

Mgr. Jaroslav Nižňanský Mgr. Jakub Vojtko Zo seriálu: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí medzi finančne najnáročnejšie úkony. S cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostliv...

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila Zo seriálu: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

V predchádzajúcom čísle časopisu sme rozoberali problematiku stretu pacientovho práva na súkromie s právom médií na informácie, s ohľadom na vnútroštátne predpisy a rozhodovaciu prax slovenských sú...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.