Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a d...

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.)

V druhej časti seriálu, uverejnenej v predošlom vydaní časopisu, sme sa venovali zákonnej úprave povinného očkovania a povinnostiam pacienta a jeho zákonného zástupcu z hľadiska povinného očkovania. V tomto vydaní dokončíme túto problematiku a zad...

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

Jednou zo základných čŕt medicínskeho práva je, že ide o interdisciplínárnu oblasť, ktorá sa zaoberá problematikou aj iných vedných odborov, napr. bioetika, psychológia, medicína, a pod.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály