SERIÁL: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 3

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.)

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V druhej časti seriálu, uverejnenej v predošlom vydaní časopisu, sme sa venovali zákonnej úprave povinného očkovania a povinnostiam pacienta a jeho zákonného zástupcu z hľadiska povinného očkovania. V tomto vydaní dokončíme túto problematiku a zadefinujeme si povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckeho pracovníka z hľadiska povinného očkovania.

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a do ktorých jej práv zasahuje. Je nesporné, že fyzická osoba je povinným očkovaním zasiahnutá v práve na ochranu života, súkromia, ako aj v práve na slobodu vyznania a presvedčenia. Naznačili sme tiež, že povinné očkovanie sa netýka len samotného pacienta, ale aj zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento zdravotný výkon v zmysle zákona vykonáva.

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Jednou zo základných čŕt medicínskeho práva je, že ide o interdisciplínárnu oblasť, ktorá sa zaoberá problematikou aj iných vedných odborov, napr. bioetika, psychológia, medicína, a pod.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť