Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami

Vybrané právne otázky s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (II.)

V druhej časti analýzy prípadov zo zahraničia sa budeme venovať vybraným otázkam súvisiacim s dispozíciami in vitro vytvorenými embryami, ktoré môžu vyvstať v prípade rozpadu manželstva, resp. partnerstva osôb podstupujúcich spoločne liečbu neplod...

Vybrané právne otázky spojené s nakladaním so zárodočnými bunkami a embryami (I.)

Asistovaná reprodukcia je progresívne sa rozvíjajúci medicínsky odbor, pričom dopyt po jeho službách rastie aj v dôsledku zmien životného štýlu populácie a odkladania založenia rodiny do vyššieho veku. Ako ukazujú súdne prípady zo zahraničia, v sú...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály