Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2020

Kultúra spravodlivosti – utópia slovenského zdravotníctva?

Vladimir Cernak, M.D. PhD

„Kultúra bezpečnosti je vytvorenie takého prostredia v ústavnom zdravotníckom zariadení, v ktorom správanie sa jednotlivca a kolektívu je založené na neustálom úsilí minimalizovať poškodenie pacien...

Klinický audit – interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Miriam Tipánová

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstva zdravotníctva SR, kontroluje ...

Počiatky súdneho lekárstva na území Slovenska

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Článok predstavuje niektoré kľúčové okamihy vývoja súdneho lekárstva na území Slovenska od najstarších čias do konca 19. storočia, v ktorom sa začal formovať moderný právny poriadok tak, ako ho poz...

Výber z legislatívy

www. noveaspi.sk

V Zbierke zákonov vyšlo:

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.