Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 11/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
11/2020

INOVATÍVNE MODELY FINANCOVANIA NÁKLADNEJ LIEČBY

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Možno predpokladať, že mnohé z takmer 400 sľubných bunkových a génových terapií, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji,[1] v dohľadnej dobe požiadajú o povolenie uvedenia na trh v Európskej únii. V súlad...

OTÁZKA NEVYHNUTNOSTI NOVEJ SKUTKOVEJ PODSTATY TRESTNÉHO ČINU - "FALŠOVANIE A VYHOTOVENIE NEPRAVDIVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE"

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Novelou Trestného zákona č. 214/2019 Z.z. bola do zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len "Trestný zákon") zavedená nová skutková podstata trestného činu, a to "Falšovanie a vyh...

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (1.)

JUDr. Katarína Tomková

Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov je často dis­kuto­vanou témou a aj napriek pomerne stabilnej právnej úprave stále nachádzame mnohé aplikačné problémy a stretávame sa s častými otázka...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.