Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2016

Znalecké dokazovanie, súkromný znalecký posudok a pojem (non) lege artis v medicínsko-právnych sporoch

JUDr. Ivan Humeník, PhD. JUDr. Katarína Tomková

V medicínskych sporoch je najfrekventovanejším dôkazným prostriedkom znalecké dokazovanie, keď že vo väčšine konaní treba vyriešiť odbornú otázku, ktorú súd nedokáže posúdiť sám. Začiatkom júla toh...

„Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe (2.)

MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák Zo seriálu: „Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe

V minulom čísle sme sa na úvod rozobrali základné pojmy uvedenej problematiky a dotkli sme sa aj súčasnej právnej úpravy stanovenej v zákone o zdravotnej starostlivosti. V tejto časti pokračujeme v...

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (2.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zo seriálu: Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci

V minulom čísle sme sa zaoberali ochranou zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a povinnosťami zamestnávateľov v súvislosti s novými legislatívnymi úpravami účinnými od 1. marca 2016 – vyhláškou M...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.