Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 12/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
12/2021

ZÁNIK DAŇOVÉHO NEDOPLATKU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Mgr. Eva Siminská

Dňa 25. augusta 2021 prijala vláda [1] s účinnosťou od 31. augusta 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2021 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na d...

POKUTY PODĽA GDPR - POUČME SA NA CHYBÁCH INÝCH

Mgr. Tomáš Mičo

O tom čo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prináša nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom ...

ÚLOHY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY A VÝKON ZÁVISLEJ PRÁCE

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovná zdravotná služba plní dôležité úlohy pri pomoci, poradenstve alebo aj odbornom výkone zdravotného dohľadu u zamestnávateľa v súvislosti s výkonom závislej práce. Rámcová právna úprava práv...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.