Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 4


Reklama liekov určená odborníkom

Reklama na lieky určená pre odborníkov má svoje špecifiká, ktoré reflektuje aj právna úprava, a to najmä skutočnosť, že v poslednom čase ide mediálne o pomerne diskutovanú tému, hlavne preto, že je vnímaná ako oblasť s vysokým korupčným potenciálo...

Všeobecné a osobitné požiadavky na reklamu liekov, porovnávacia reklama

V záujme ochrany zdravia je možné obmedziť slobodu prejavu. Nemusí ísť len o prípady propagovania zdravie ohrozujúcich látok alebo činností, ale aj tvrdení, ktoré by vzhľadom na zložitosť nemuseli byť správne pochopené a mohli by mať nepriaznivý v...

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní (ďalej len „ZP“) pri vykonávaní verejného zdravot...

Opatrenia pomoci v zdravotníctve z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže

Na zásahy orgánov verejnej moci do ekonomiky sú rôzne názory. Pretože len fungujúci trh je schopný vytvárať prostredie vedúce k zlepšovaniu životných podmienok, panuje zhoda, že má ísť o také opatrenia štátu, ktoré pomáhajú odstrániť zlyhania trhu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály