SERIÁL: Pracovná zdravotná služba

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Pracovná zdravotná služba (II.)

Číslo:
Vydanie: 9-10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Pracovná zdravotná služba (I.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad na pracovné podmienky a na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť na svoje náklady pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov. Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby nemusí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť