Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2016

Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom konaní vedenom o náhradu škody

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Štúdia sa zameriava na analýzu § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Problematické zavádzanie katétra

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V príspevku analyzujeme dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2013, ktoré spolu obsahovo priamo súvisia. Išlo o trestnoprávnu kauzu, v ktorej vystupovali na pozícii obžalovaných lekár a...

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

JUDr. Zdenko Doktor

Ktorým osobám môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vydať zdravotnú dokumentáciu?

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.