Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2013

Nadštandardné úhrady z verejného zdravotného poistenia, „mandarínky a svojvôľa"

JUDr. Vladimír Volčko, PhD. JUDr. Tomáš Husovský

Otázka rozsahu úhrad zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov je komplikovaná, a okrem právnych aspektov v sebe obsahuje aj aspekty ekonomické a etické.

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni (II.)

MUDr. Filip Jom Marek Švec, PhD. Zo seriálu: Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

ďakujeme vám za dôveru, ktorú prejavujete už od roku 2010 časopisu Právo a manažment v zdravotníctve. Tým z vás, ktorí ho držia v ruke po prvýkrát, ho odporúčame do pozornosti. Pri vzniku časopisu sme sa púšťali do neprebádanej a neistej oblasti, pretože v tom období na trhu neexistovalo žiadne odborné periodikum s podobným zameraním. Počas svojej trojročnej existencie si však časopis získal svojich stálych priaznivcov ako spoľahlivý zdroj odborných poznatkov, názorov a článkov najmä z oblasti medicínskeho práva.

V záujme zvýšenia časovej aktuálnosti obsahu časopisu a zohľadnenia meniacich sa potrieb odbornej verejnosti, prešiel časopis od roku 2013 na mesačnú periodicitu. Aj v tomto roku môžete očakávať zaujímavé témy, s cieľom vyvolania odborných diskusií. Priebežne sa budeme venovať zdravotníckej legislatíve a jej zmenám, problematike medicínskeho práva doma aj vo svete, pracovnoprávnym vzťahom, ekonomike a manažmentu ambulancie, vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov a ďalším aktuálnym témam.

Pre spojitosť s praxou privítame aj od vás – čitateľov nové podnety, návrhy a témy, ktoré môžeme následne využiť pri tvorbe časopisu. Zároveň ponúkame možnosť využiť bezplatnú písomnú poradenskú službu, kde vám na konkrétne otázky odpovedia kompetentní odborníci.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.