Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2016

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Mgr. Viera Hradiská

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných ...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Dyspeptický syndróm u pacientov

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať dvom rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“), v ktorých bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľov z...

69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO

(JG)

V dňoch 23. až 28 mája sa uskutočnilo 69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je jedným z troch základných orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.