Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2013

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2013

Zmeny v medicínskej legislatíve v roku 2013

JUDr. Zdenko Doktor

Medicínske právo je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví. Okrem Ústavy Slovenskej republiky základ medicínskej právnej úpravy možno nájsť vo viacerých právnych normách.

Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi (II.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V tejto druhej časti článku sa budeme venovať oblasti, ktorá sa bude týkať očkovania proti prenosným ochoreniam u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz v z...

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST S AKREDITÁCIOU SACCME

JUDr. Zdenko Doktor

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje 2 kredity za 1 test.

Obsah vydania

Editoriál

Nedoplatky štátnych nemocníc stále rastú

Nedoplatky nemocníc na poistnom voči Sociálnej poisťovni sa stále zvyšujú a rýchlejšie tempo majú štátne zariadenia. Podľa správy, ktorú predložila Sociálna poisťovňa, objem pohľadávok evidovaný k 30. aprílu 2013 v porovnaní s objemom pohľadávok k 31. decembru 2012 zaznamenal nárast 12,8 mil. eur. Od nemocníc a zdravotníckych zariadení jej chýba celkovo už vyše 61 miliónov eur.

Väčšinu z tejto sumy dlhujú štátne nemocnice a zariadenia. Pohľadávky voči nim dosiahli k 31. 4. 2013 výšku necelých 36 mil. eur, čo je takmer 60 % celkových podlžností. Pritom ešte v októbri 2011 bol ich nedoplatok na poistnom nulový. Sociálnej poisťovni ho vtedy v hodnote 54 mil. eur preplatil štát v rámci oddlženia. Súčasná výška pohľadávok teda vznikla za posledných 18 mesiacov. Znamená to, že v priemere pribudnú na nedoplatkoch poistného k dlhu štátnych zdravotníckych zariadení mesačne dva mil. eur. Nemocnice však nedlhujú len Sociálnej poisťovni. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 30. 4. 2013 pohľadávky vo výške 25,6 milióna eur. Ich nedoplatky na poistnom v roku 2011 štát nepreplácal. Za posledných 18 mesiacov sa k nim pripočítalo deväť miliónov eur. V porovnaní so štátnymi je to iba štvrtina.

Do konca apríla 2013 evidovala Sociálna poisťovňa nedoplatky len od štyroch štátnych nemocníc – Univerzitnej nemocnice Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava a Fakultnej nemocnice Trnava. Okrem nich mala podlžnosti aj Národná transfúzna služba SR, Bratislava. Spomedzi transformovaných nemalo vysporiadané platby na poistnom 15 zariadení. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská zdôraznila, že oddlženie zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva SR neplánuje uskutočniť. Štátnym zariadeniam, ktoré majú finančné problémy odporúča aj naďalej pokračovať v nastavených racionalizačných opatreniach tak, ako tomu bolo minulý rok.

(Zdroj: www.etrend.sk)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.