Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2017

Konanie pred Ústavným súdom SR a medicínske kauzy

JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Ak pacient v pozícii žalobcu podá sám alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu žalobu na všeobecný súd, je samozrejmé a legitímne, že verí a očakáva úspech v konaní. Každej žalobe by však mal...

Komunikácia ako forma prevencie pred konfliktami

JUDr. František Kutlík

Kvalitná komunikácia v zdravotníckom zariadení znamená minimalizovanie konfliktov, čo vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi ...

Prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Ako by sa mali prideľovať osobné ochranne pracovné prostriedky (OOPP), ktoré máme v smernici uvedené s dobou používania podľa potreby? Keďže názory našich zamestnancov sú rôzne, a to v tom, že niek...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.