Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2021

Nespavosť, narušený spánok a vyhorenie môže byť príčinou ochorenia COVID-19

Nespavosť, narušený spánok alebo vyhorenie súvisí so zvýšeným rizikom nielen infikovania koronavírusom, ale aj závažného priebehu tohto ochorenia. To má v takom prípade za následok aj dlhšiu dobu, ...

PRIJATIE A PREPUSTENIE PACIENTA V RÁMCI ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje zložitý komplex vzťahov, ktoré sú regulované mnohými právnymi predpismi. V tomto príspevku sa pozrieme len na jednu zložku poskytovania zdravotnej...

PRÁVNE PROSTRIEDKY OCHRANY A OBRANY POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VOČI ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Mgr. Viera Hradiská

Článok analyzuje možnosti a spôsob ochrany, ktoré má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti voči rozhodnutiam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti verejnej správy na úseku zdra...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.