Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Portál poskytujúci nielen odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, ale tiež prehľad aktuálnej legislatívy.

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve

Aktuálne zmeny v legislatíve

576/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

578/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

581/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

392/2020 Z.z.

Schválený 24. 11. 2020 Účinný 1. 1. 2021 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

461/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2021