Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Portál poskytujúci nielen odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, ale tiež prehľad aktuálnej legislatívy.

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve

Dokonalá pasca – úhrada nekategorizovaného lieku na základe neodkladného opatrenia súdu

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2023 Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Zolgensma je liek na liečbu dedičného ochorenia – spinálnej muskulárnej atrofie (ďalej len „SMA“). SMA je závažné neuromuskulárne ochorenie spôsobené mutáciou génu SMN1, čím dochádza k poruche tvorby SMN proteínu nevyhnutného pre prežívanie alfa m...

Najčastejšie pochybenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kontexte základných právnych predpisov

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2023 JUDr. Miriam Mikulová

V prvom rade je na úvod potrebné poznamenať, že väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „poskytovateľ ZS“) v praxi nedodržujú právne predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú neúmyselne. Vo väčšine prípadov je to úplne pochopiteľ...

Aktuálne zmeny v legislatíve

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.