Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Portál poskytujúci nielen odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, ale tiež prehľad aktuálnej legislatívy.

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve

Látkové rúška môžu pomôcť v boji proti ochoreniu COVID-19

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2020 (JG)

Dôkazy ukazujú, že látkové rúška, najmä tie tvorené niekoľkými vrstvami bavlnenej tkaniny, dokážu blokovať kvapôčky a aerosólovú kontamináciu prostredia, čo môže znížiť prenos ochorenia COVID-19.

Zvýhodnenia darcov krvi z hľadiska minulej a súčasnej právnej úpravy

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2020 JUDr. Ján Drgo, PhD.

Krv je tekutina (kvapalné tkanivo) nevyhnutná pre život, ktorú v súčasnosti nemožno ničím nahradiť, resp. ju umelo vyrobiť. Pre obnovu zdravia a záchranu ľudských životov je preto nevyhnutné, aby mali zdravotnícke zariadenia k dispozícii dostatočn...

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2020 Mgr. Miriam Tipánová

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a do...