Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 10/2016

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
10/2016

Môže exekúcia zabrániť poskytovaniu alebo zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti?

JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Exekučný poriadok [zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „Exekučný poriadok“)] je zákonom, po ktorom v praxi ...

Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a právna istota

Mgr. Lucia Volčková

Povinnosť postupovať lege artis v slovenskom právnom systéme definuje ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostliv...

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

JUDr. Juraj Tkáč

V príspevku poukazujeme na novinky, ktoré sa v súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou zaviedli novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ď...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.