AUTOR: (JG)

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomické príležitosti majú významný vplyv na zdravie

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Nová štúdia vydaná výskumnými pracovníkmi amerického Massachusetts General Hospital priniesla dôkazy o tom, že ekonomické príležitosti – šanca, že si jednotlivci môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu – môže mať výrazný vplyv nielen na ich zdravie, ale na zdravie celej komunity. Štúdia bola uverejnená v online vydaní American Journal of Public Health. Zo štúdie, ktorá sa opierala o údaje získané z celoštátnej databázy, ďalej vyplýva, že vyššia úmrtnosť a rizikové faktory, akými sú obezita, fajčenie, hypertenzia a cukrovka, boli vo vyššom meradle zaznamenané v oblastiach s najnižšou úrovňou ekonomických príležitosti.

Látkové rúška môžu pomôcť v boji proti ochoreniu COVID-19

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dôkazy ukazujú, že látkové rúška, najmä tie tvorené niekoľkými vrstvami bavlnenej tkaniny, dokážu blokovať kvapôčky a aerosólovú kontamináciu prostredia, čo môže znížiť prenos ochorenia COVID-19.

Čo znižuje riziko prenosu ochorenia COVID-19 u zdravotníkov

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zdravotnícky personál nesie na celom svete významné bremeno v súvislosti s komplikovaným priebehom súčasnej koronavírusovej pandémie. Nový výskum realizovaný vedcami na americkej Oregon Health & Science University ukazuje, že miera ich bremena môže byť znížená nielen použitím osobných ochranných prostriedkov, ale aj absolvovaním zodpovedajúcich školení ohľadom možností prenosu infekcie.

Vplyv fyzického dištancu na zníženie šírenia ochorenia COVID-19

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nová modelová štúdia uskutočnená v simulovanom singapurskom prostredí odhaduje, že kombinovaný prístup zásahov dodržiavania fyzického dištancu ľudí, ktorý zahŕňa karanténu (pre infikovaných jednotlivcov a ich rodiny), zatvorenie škôl a dodržiavanie dištancu na pracoviskách, je najúčinnejší pri znižovaní počtu prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 v porovnaní s inými intervenčnými scenármi zahrnutými v štúdii.

Skládkovanie a spaľovanie odpadu zvyšuje prítomnosť vzduchom prenášaných baktérií

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Skládkovanie alebo spaľovanie odpadu zvyšuje prítomnosť vzduchom prenášaných baktérií, ktoré môžu obsahovať aj gény rezistentné na antibiotiká. Zistili vo svojej štúdii čínski vedci. Svoju štúdiu uverejnili v renomovanom periodiku Environmental Science & Technology.

Sociálne médiá a šírenie dezinformácií o očkovaní

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Ľudia vystavení na sociálnych médiách obsahu, ktorý sa zaoberá problematikou očkovania, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami dezinformácií ako ľudia, ktorí sú informovaní prostredníctvom sledovania tradičných médií.

Nové smernice na zníženie hladiny cholesterolu by zvýšili náklady na liečbu

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Finančné zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti by sa výrazne zvýšilo, ak by sa realizovali nové usmernenia európskych expertov na liečbu znižovania hladiny cholesterolu. Simulačnú štúdiu na túto tému realizovali vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku a bola zverejnená v periodiku European Heart Journal. Ich zistenia poukazujú na naliehavú potrebu analýzy nákladovej efektívnosti ohľadom navrhovanej liečby.

Sedavá práca v kancelárii súvisí s vysokým krvným tlakom

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Administratívni pracovníci, ktorí trávia sedavou prácou v kancelárii dlhé hodiny, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať vysoký krvný tlak vrátane typu, ktorý môže byť počas rutinného lekárskeho vyšetrenia nezistený. Tvrdí to nová štúdia uverejnená v časopise Americkej kardiologickej asociácie (American Heart Association) – Hypertension.

Znižovanie rizík bolestí chrbta z výkonu zamestnania

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Tím psychológov z nemeckej Technische Universität Dresden uskutočnil meta-analýzu na identifikáciu psychosociálnych pracovných faktorov, ktoré predstavujú riziko rozvoja chronickej bolesti dolnej časti chrbta. Tím realizoval výskum na základe toho, že ochorenia pohybového aparátu spojené s bolesťami chrbta sú jednou z najčastejších príčin hospitalizácie a práceneschopnosti.

Riziko prenosu toxických kontaminantov do domácnosti

Dátum:
Autor: (JG)
Rubrika: Trendy

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Pracovníci v mnohých priemyselných odvetviach neúmyselne prinášajú domov toxické kontaminanty, ktorými ohrozujú zdravie svojich rodín. Tieto rizikové pracoviská, ktoré vystavujú svojich pracovníkov nebezpečným látkam, ktorí ich prenesú na svoje najbližšie okolie predstavujú vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť