Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2020

COVID-19 – zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

JUDr. Tomáš Buzinger

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situáci...

Etické a právne súvislosti prístupu k inovatívnej liečbe

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Hoci má prístupnosť zdravotnej starostlivosti viac rozmerov [1], vo vzťahu k zabezpečeniu účinnej liečby je bezpochyby najdôležitejší rozmer ekonomický. Liek je ekonomicky prístupný, ak si ho štáty...

EÚ zintenzívňuje kroky zamerané na zvládnutie boja proti šíriacim sa dezinformáciám súvisiacim s krízou COVID-19

(red.)

Magazín Európskeho parlamentu zverejnil vo svojom poslednom vydaní z konca marca tohto roku článok autora Martina Banksa, v ktorom sa uvádza: „Na čele falošnej spravodajskej kampane stojí predsední...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.