Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2017

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2017

Špecifiká mediácie v zdravotníctve alebo inšpirácia, ako možno liečiť aj konfliktné a problémové vzťahy

JUDr. František Kutlík

Článok je venovaný téme mediácie v systéme zdravotníctva s jeho špecifikami a individuálnymi aplikačnými nástrojmi. Poukazuje na široké spektrum využitia mediácie, počínajúc riešením sporov medzi p...

Výber z legislatívy

HealthASPI, Wolters Kluwer s.r.o.

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Efektívna komunikácia v zdravotníctve

MUDr. Jozef Klucho

Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom komunikácie. Lekár nekomunikuje s pacientom, nadriadený s podriadeným na takej úrovni, ktorá by uspokojovala potreby tých, ktorým má zdravotníctvo slúžiť, t...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.