Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2012

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)

Právna úprava asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike

Ing. Mgr. Katarína Račková

Asistovaná reprodukcia predstavuje v súčasnej dobe významný medicínsky prostriedok boja s ľudskou neplodnosťou. Prvé úspechy v tejto oblasti boli dosiahnuté už v roku 1978, kedy vo Veľkej Británii ...

Stres na pracovisku ako choroba z povolania? (II.)

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. Mgr. Martin Bulla, PhD. Zo seriálu: Stres na pracovisku ako choroba z povolania?

V minulom čísle časopisu sme sa venovali spoločenskému a medicínskemu a  rozmeru stresu na pracovisku vo všeobecnosti. Okrem toho sme zadefinovali ochranu zamestnancov pre stresom z pohľadu smerníc...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.