Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 9/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
9/2021

ZALOŽENIE ALEBO KÚPA AMBULANCIE - ČO VŠETKO JE K TOMU POTREBNÉ A NA ČO SI DÁVAŤ POZOR

JUDr. Tomáš Husovský Mgr. Lenka Kavarníková

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Prípadne sa môže lekár ...

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Mgr. Eva Siminská

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní...

POZASTAVENIE A ZRUŠENIE REGISTRÁCIE HUMÁNNEHO LIEKU

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Dušan Čurila

Problematiku zaobchádzania s humánnymi liekmi, ich skúšania, uvádzania na trh, ako aj zabezpečovania úrovne kvality, účinnosti a bezpečnosti humánnych liekov nájdeme komplexne spracovanú v zákone č...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.