Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2020

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID-19

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počas pandémie COVID-19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre c...

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Mgr. Miriam Tipánová JUDr. Tomáš Husovský

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v č...

Zvýhodnenia darcov krvi z hľadiska minulej a súčasnej právnej úpravy

JUDr. Ján Drgo, PhD.

Krv je tekutina (kvapalné tkanivo) nevyhnutná pre život, ktorú v súčasnosti nemožno ničím nahradiť, resp. ju umelo vyrobiť. Pre obnovu zdravia a záchranu ľudských životov je preto nevyhnutné, aby m...

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Ing. Milan Drahoš

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto služb...

COVID-19: návrat na pracovisko – usmernenie EÚ

William Cockburn Ladislav Kerekeš

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“), prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bu...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.